So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Panme
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Mitutoyo 123-102

  Mitutoyo 123-102

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 122-102

  Panme đo ngoài Mitutoyo 122-102

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 125
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 175
  • Khối lượng(g): 720
 • Panme đo ngoài cơ Mitutoyo 103-130

  Panme đo ngoài cơ Mitutoyo 103-130

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.001mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
  • Khối lượng(g): 400
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-188

  Panme đo trong Mitutoyo 145-188

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100
  • Khối lượng(g): 180
 • Panme đo trong Mitutoyo 137-203

  Panme đo trong Mitutoyo 137-203

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 500
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-186

  Panme đo trong Mitutoyo 145-186

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
  • Khối lượng(g): 140
 • Panme đo ngoài cơ khí 103-139

  Panme đo ngoài cơ khí 103-139

  1.180.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
  • Khối lượng(g): 315
 • Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

  Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

  670.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10

  Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10

  1.180.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75
 • Mitutoyo điện tử 293-330

  Mitutoyo điện tử 293-330

  4.110.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30 (25-50mm)

  Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30 (25-50mm)

  3.500.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,001mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Mitutoyo 293-331

  Mitutoyo 293-331

  4.450.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10

  Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10

  1.449.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100
 • Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821 (0-25mm/0.001mm)

  Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821 (0-25mm/0.001mm)

  2.380.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,001mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • 25mm Micrometer điện tử 293-240

  25mm Micrometer điện tử 293-240

  3.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10

  1.750.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 150
  • Khối lượng(g): 665
 • Panme Mitutoyo 292-831

  Panme Mitutoyo 292-831

  2.750.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.001
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
  • Khối lượng(g): 90
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A

  Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A

  5.364.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 150
  • Khối lượng(g): 400
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 104-136A

  Panme đo ngoài Mitutoyo 104-136A

  8.800.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300
 • Mitutoyo 137-102

  Mitutoyo 137-102

  4.100.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-187

  Panme đo trong Mitutoyo 145-187

  3.850.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-185

  Panme đo trong Mitutoyo 145-185

  4.100.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 30
 • Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831

  Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831

  2.380.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,001mm
 • Panme điện tử Mitutoyo 0-25mm/0.001

  Panme điện tử Mitutoyo 0-25mm/0.001

  2.410.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100
Giỏ hàng của tôi (0)