So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thước cặp
 • 6" Thước cặp điện tử 799-6

  6" Thước cặp điện tử 799-6

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-753-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-753-10

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: 0.02mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • 12" Thước cặp điện tử 799-12

  12" Thước cặp điện tử 799-12

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-30WR 300mm/12"

  Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-30WR 300mm/12"

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 300mm/12"
  • Độ chính xác: 0.03mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005"
 • 8" Thước cặp điện tử 799-8

  8" Thước cặp điện tử 799-8

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước cặp điện tử MW110-15DBL

  Thước cặp điện tử MW110-15DBL

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 150mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683

  Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • 12” Thước cặp điện tử 500-171

  12” Thước cặp điện tử 500-171

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109

  Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: ±0.08mm
  • Độ chia: 0.05mm
 • 6" Thước cặp điện tử chống vô nước 797B-6

  6" Thước cặp điện tử chống vô nước 797B-6

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • 6” Thước cặp điện tử 500-171

  6” Thước cặp điện tử 500-171

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp đồng hồ 1202M-300

  Thước cặp đồng hồ 1202M-300

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-15WR

  Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-15WR

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 150mm/6"
  • Độ chính xác: 0.02mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005"
 • Thước cặp đồng hồ 505-685

  Thước cặp đồng hồ 505-685

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671

  Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ± 0.03mm
  • Độ chia: 0.02mm
 • Thước cặp điện tử MW120-15DB

  Thước cặp điện tử MW120-15DB

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 150
  • Độ chính xác: 0.01
 • 6" Thước cặp đồng hồ 505-683

  6" Thước cặp đồng hồ 505-683

  1.920.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20

  2.690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • 8" Thước cặp đồng hồ 505-686

  8" Thước cặp đồng hồ 505-686

  2.130.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114

  Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114

  1.089.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,05mm
  • Độ chia: 0,05mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-20

  3.760.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • 6" Thước cặp đồng hồ 505-686

  6" Thước cặp đồng hồ 505-686

  2.130.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312

  Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312

  635.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp cơ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-20

  2.690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • 12” Thước cặp điện tử 500-196-20

  12” Thước cặp điện tử 500-196-20

  2.240.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp đồng hồ 505-673

  Thước cặp đồng hồ 505-673

  2.640.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Thước cặp Mitutoyo 530-104

  Thước cặp Mitutoyo 530-104

  780.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,05mm
  • Độ chia: 0,05mm
 • Thước cặp du xích 530-115

  Thước cặp du xích 530-115

  2.530.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm/0-12”
  • Độ chính xác: ±0,08mm
  • Độ chia: 0,05mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 550-311-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 550-311-10

  6.250.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 200mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-506-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-506-10

  13.980.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-600mm / 0-24"
  • Độ chính xác: ±0.05mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005"
 • Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686

  Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686

  2.130.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-10

  6.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 200mm
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • 6" Thước cặp đồng hồ 1201M-150

  6" Thước cặp đồng hồ 1201M-150

  1.300.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-21

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-21

  2.240.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: 0.01
  • Độ chia: 0.01
 • Thước cặp điện tử INSIZE 1108-150

  Thước cặp điện tử INSIZE 1108-150

  610.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Độ chính xác: +/-0.03mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • Thước cặp điện tử 500-197-20 Mitutoyo

  Thước cặp điện tử 500-197-20 Mitutoyo

  2.690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200
  • Độ chính xác: 0.01
  • Độ chia: 0.01
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30

  2.620.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm
 • Thước cặp điện tử INSIZE 1111-75

  Thước cặp điện tử INSIZE 1111-75

  730.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 0-75mm
 • Thước cặp điện tử INSIZE 1112-200

  Thước cặp điện tử INSIZE 1112-200

  710.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 0-200mm
 • Thước cặp điện tử INSIZE 1112-150

  Thước cặp điện tử INSIZE 1112-150

  690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 0-150mm
 • Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118

  Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118

  860.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp cơ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm/.001"
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30

  2.390.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6''
  • Độ chính xác: ±0.02mm
 • Thước cặp cơ INSIZE 1239-150

  Thước cặp cơ INSIZE 1239-150

  640.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp cơ
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 0-150mm
 • Thước cặp du xích Mitutoyo 160-153

  Thước cặp du xích Mitutoyo 160-153

  8.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-600mm/0-24”
  • Độ chính xác: ±0,05mm
  • Độ chia: 0,02mm/.001"
 • Thước cặp Mitutoyo 530-119

  Thước cặp Mitutoyo 530-119

  2.530.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm/0-12"
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0.02mm/.001"
 • Thước cặp điện tử INSIZE 1111-100

  Thước cặp điện tử INSIZE 1111-100

  620.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 0-100mm
 • 6” Thước cặp điện tử 500-197-20

  6” Thước cặp điện tử 500-197-20

  2.690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

  2.240.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp điện tử 500-181-21 Mitutoyo

  Thước cặp điện tử 500-181-21 Mitutoyo

  2.240.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150
  • Độ chính xác: 0.01
  • Độ chia: 0.01
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173

  6.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm/0-12”
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005''
 • Thước cặp điện tử MITUTOYO 500-181-30

  Thước cặp điện tử MITUTOYO 500-181-30

  2.200.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm
 • Thước cặp điện tử INSIZE 1108-200W, 0-200mm/0-8

  Thước cặp điện tử INSIZE 1108-200W, 0-200mm/0-8

  859.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Đang cập nhật
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 0-200mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-754-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-754-10

  7.650.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm/0-12''
  • Độ chính xác: ±0.03mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005''
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-20

  6.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm/12"
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước kẹp điện tử MITUTOYO 550-203-10

  Thước kẹp điện tử MITUTOYO 550-203-10

  10.648.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
 • Thước cặp điện tử insize 1108-200

  Thước cặp điện tử insize 1108-200

  875.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hãng sản xuất: Insize
  • Phạm vi đo: 200
  • Độ chính xác: 0.03
  • Độ chia: 0,01
 • Đế từ tính 7011SN

  Đế từ tính 7011SN

  980.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Chân đế
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: Ø8mm,Ø4.5mm,3/8"
 • Đế từ tính 7010SN-8mm

  Đế từ tính 7010SN-8mm

  949.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Chân đế
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
 • 8" Thước cặp đồng hồ 505-673

  8" Thước cặp đồng hồ 505-673

  2.640.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Đế gá panme 156-101

  Đế gá panme 156-101

  1.020.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Chân đế
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo

Hiển thị từ1 đến60 trên65 bản ghi - Trang số1 trên2 trang

Giỏ hàng của tôi (0)