So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo cơ khí
Thiết bị đo cơ khí
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Mitutoyo 123-102

  Mitutoyo 123-102

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 122-102

  Panme đo ngoài Mitutoyo 122-102

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 125
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 175
  • Khối lượng(g): 720
 • Panme đo ngoài cơ Mitutoyo 103-130

  Panme đo ngoài cơ Mitutoyo 103-130

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.001mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
  • Khối lượng(g): 400
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-188

  Panme đo trong Mitutoyo 145-188

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100
  • Khối lượng(g): 180
 • Panme đo trong Mitutoyo 137-203

  Panme đo trong Mitutoyo 137-203

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 500
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-186

  Panme đo trong Mitutoyo 145-186

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
  • Khối lượng(g): 140
 • Panme đo ngoài cơ khí 103-139

  Panme đo ngoài cơ khí 103-139

  1.180.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
  • Khối lượng(g): 315
 • Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

  Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

  670.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10

  Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10

  1.180.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75
 • Mitutoyo điện tử 293-330

  Mitutoyo điện tử 293-330

  4.110.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30 (25-50mm)

  Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30 (25-50mm)

  3.500.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,001mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Mitutoyo 293-331

  Mitutoyo 293-331

  4.450.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50
 • Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10

  Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10

  1.449.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100
 • Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821 (0-25mm/0.001mm)

  Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821 (0-25mm/0.001mm)

  2.380.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,001mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • 25mm Micrometer điện tử 293-240

  25mm Micrometer điện tử 293-240

  3.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10

  Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10

  1.750.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 150
  • Khối lượng(g): 665
 • Panme Mitutoyo 292-831

  Panme Mitutoyo 292-831

  2.750.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.001
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25
  • Khối lượng(g): 90
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A

  Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A

  5.364.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 150
  • Khối lượng(g): 400
 • Panme đo ngoài Mitutoyo 104-136A

  Panme đo ngoài Mitutoyo 104-136A

  8.800.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300
 • Mitutoyo 137-102

  Mitutoyo 137-102

  4.100.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-187

  Panme đo trong Mitutoyo 145-187

  3.850.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75
 • Panme đo trong Mitutoyo 145-185

  Panme đo trong Mitutoyo 145-185

  4.100.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo trong
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 30
 • Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831

  Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831

  2.380.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0,001mm
 • Panme điện tử Mitutoyo 0-25mm/0.001

  Panme điện tử Mitutoyo 0-25mm/0.001

  2.410.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Pan-me đo ngoài
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Độ chia: 0.01mm
  • Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100
 • 6" Thước cặp điện tử 799-6

  6" Thước cặp điện tử 799-6

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-753-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-753-10

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: 0.02mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • 12" Thước cặp điện tử 799-12

  12" Thước cặp điện tử 799-12

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-30WR 300mm/12"

  Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-30WR 300mm/12"

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 300mm/12"
  • Độ chính xác: 0.03mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005"
 • 8" Thước cặp điện tử 799-8

  8" Thước cặp điện tử 799-8

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước cặp điện tử MW110-15DBL

  Thước cặp điện tử MW110-15DBL

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 150mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683

  Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • 12” Thước cặp điện tử 500-171

  12” Thước cặp điện tử 500-171

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109

  Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: ±0.08mm
  • Độ chia: 0.05mm
 • 6" Thước cặp điện tử chống vô nước 797B-6

  6" Thước cặp điện tử chống vô nước 797B-6

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • 6” Thước cặp điện tử 500-171

  6” Thước cặp điện tử 500-171

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp đồng hồ 1202M-300

  Thước cặp đồng hồ 1202M-300

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett
 • Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-15WR

  Thước kẹp điện tử chống nước IP54 MW110-15WR

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 150mm/6"
  • Độ chính xác: 0.02mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005"
 • Thước cặp đồng hồ 505-685

  Thước cặp đồng hồ 505-685

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671

  Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ± 0.03mm
  • Độ chia: 0.02mm
 • Thước cặp điện tử MW120-15DB

  Thước cặp điện tử MW120-15DB

  Liên hệ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Hãng sản xuất: Moore & Wright
  • Phạm vi đo: 150
  • Độ chính xác: 0.01
 • 6" Thước cặp đồng hồ 505-683

  6" Thước cặp đồng hồ 505-683

  1.920.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20

  2.690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • 8" Thước cặp đồng hồ 505-686

  8" Thước cặp đồng hồ 505-686

  2.130.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114

  Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114

  1.089.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,05mm
  • Độ chia: 0,05mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-20

  3.760.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-8”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • 6" Thước cặp đồng hồ 505-686

  6" Thước cặp đồng hồ 505-686

  2.130.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312

  Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312

  635.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp cơ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-20

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-20

  2.690.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • 12” Thước cặp điện tử 500-196-20

  12” Thước cặp điện tử 500-196-20

  2.240.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,02mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp đồng hồ 505-673

  Thước cặp đồng hồ 505-673

  2.640.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0,02mm
 • Thước cặp Mitutoyo 530-104

  Thước cặp Mitutoyo 530-104

  780.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm/0-6”
  • Độ chính xác: ±0,05mm
  • Độ chia: 0,05mm
 • Thước cặp du xích 530-115

  Thước cặp du xích 530-115

  2.530.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp du xích
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-300mm/0-12”
  • Độ chính xác: ±0,08mm
  • Độ chia: 0,05mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 550-311-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 550-311-10

  6.250.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 200mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-506-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-506-10

  13.980.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-600mm / 0-24"
  • Độ chính xác: ±0.05mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005"
 • Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686

  Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686

  2.130.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-200mm
  • Độ chính xác: ±0,03mm
  • Độ chia: 0,01mm
 • Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-10

  Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-10

  6.150.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp điện tử
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 200mm
  • Độ chính xác: ±0,04mm
  • Độ chia: 0.01mm
 • 6" Thước cặp đồng hồ 1201M-150

  6" Thước cặp đồng hồ 1201M-150

  1.300.000 đ

  0932077059

  • Loại thước: Thước cặp đồng hồ
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: Starrett

Hiển thị từ1 đến60 trên92 bản ghi - Trang số1 trên2 trang

Giỏ hàng của tôi (0)